M
M
Puhelin:
+358 409 403 200 info@matrixgolfmatkat.fi

MATKAEHDOT

 Matkanjärjestäjäsi on Matrix Golfmatkat (yritysnumero 917 006 1489), osoitteessa Burhanettin Onat Caddesi, Akdemir Apt. 79/1A, 07100 Antalya, TURKKI. Matkaehtoihin sovelletaan Turkin lakeja ja ne on laadittu sen mukaisesti.

1. Matkasopimus
Varauksen tehdessäsi hyväksyt matkaehdot sekä itsesi että matkaseurueesi puolesta. Matkasopimus on voimassa, kun olet saanut matkavahvistuksen/matkalaskun ja maksanut ennakkomaksun. Verkkosivustomme tiedot sekä meiltä saamasi dokumentit ovat osa matkasopimustamme. Huomioi, että ulkopuoliselta matkatoimistolta saadut neuvot tai tiedot eivät kuulu tähän sopimukseen, elleivät ne ole yhdenmukaisia meidän tietojemme kanssa.

2. Matkavaraus
Varauksen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu 100 €/hlö (ei palautusoikeutta) sekä Matrix Golfmatkojen varaama lentolipun hinta kokonaisuudessaan. Erikoishintaisia lentomaksuja ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa. Matkavahvistuksessa/matkalaskussa mainittu loppumaksu on suoritettava viimeistään 12 viikkoa (84 päivää) ennen lähtöä sesonkiaikana (helmi-, maalis-, huhti-, touko-, syys-, loka- ja marraskuu) ja 8 viikkoa (56 päivää) sesongin ulkopuolella (kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu). Jos ennakkomaksua/loppumaksua ei makseta ajoissa, matkajärjestelysi peruuntuvat ja perimme peruutusmaksun (kts. kohta 5). Huomioi, että emme lähetä muistutuksia maksuista. Matkan varaaja hyväksyy varausehdot kaikkien osallistujien puolesta. Ulkopuolisen matkatoimiston kautta suoritetut maksut säilyvät ko. matkatoimistossa TURSAB-lisenssimme ehtojen mukaisesti kunnes maksut on suoritettu Matrix Golfmatkoille.
3. Matkan hinta ja mahdolliset hinnan korotukset
Mikäli et ole maksanut koko matkan hintaa heti varauksen yhteydessä, huomioi että matkajärjestelyjesi hintaan saattaa tulla lisämaksuja nousseiden kuljetus-kustannusten (esim. polttoainekustannukset), arvonlisäveron nousun tai lentoyhtiön perimän lisämaksun vuoksi. Lisämaksuja saattavat aiheuttaa myös hallitusten perimien muiden maksujen nousu tai epäedulliset valuuttakurssimuutokset. Tässä tapauksessa Matrix Golfmatkat vastaa 2% lisähinnasta, sen ylimenevä osa lisätään kokonaishintaan lisättynä 5 euron hallinnointimaksulla että mahdollisen edustajan palkkiolla. Mikäli aiemmin vahvistetun hinnan korotus on yli 10 %, Matrix Golfmatkat tarjoaa sinulle vaihtoehtoista matkaa tai sinulla on oikeus matkan peruutukseen. Jos peruutus on tehty vähintään 14 vrk:n kuluessa lisälaskun päiväyksestä, olet oikeutettu saamaan kaikki maksut takaisin, lukuun ottamatta mahdollisia muutos- ja luottokorttimaksuja. Matkajärjestelyjesi hinta on laskettu käyttäen Turkin keskuspankin julkaisemia valuuttakursseja. Matrix Golfmatkat tiedottaa välittömästi mahdollisista hallitusten säätämistä tai peruuttamista veroista ja pidättää oikeuden periä ne asiakkailtaan. Matrix Golfmatkoilla on oikeus nostaa esitteessä tai verkkosivuilla julkaistuja hintoja ennen matkan varaamista. Mahdollisista hinnankorotuksista ilmoitetaan aina etukäteen.


4. Matkustajan tekemät matkan muutokset Matkan muutosten tekeminen kirjallisesti on mahdollista 8/12 viikkoa ennen lähtöä. Muutoskulut ovat 60 €/hlö/muutos. Huomioi, että joidenkin matkapalvelujen (esim. lentoliput tai hotellit) osalta ei ole mahdollista tehdä muutoksia maksamatta 100 % peruutusmaksua.

5. Matkan peruuttaminen
Matkan peruutuksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ja se astuu voimaan heti sen saatuamme ja hyväksyttyämme. Matkan varaajan on tehtävä peruutus henkilökohtaisesti (koskee myös mukana olevaa matkaseuruetta). Peruutukset käsittelemme tapauskohtaisesti hotelleittain, hotellien omien peruutusehtojen mukaisesti.

Peruutuksesta veloitettavat kulut pääsääntöisesti, huom. muutokset mahdollisia riippuen varauksesta;


peruutus ennen lähtöä (helmi-, maalis-, huhti-, touko-, syys-, loka- ja marraskuu) peruutusmaksu % matkan kokonaishinnasta
viimeistään 84 päivää vain varausmaksu
83 - 56 päivää 50 %
55 - 32 päivää 75 %
31 päivää tai vähemmän 100 % (no show)
 
peruutus ennen lähtöä (kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu) peruutusmaksu % matkan kokonaishinnasta
viimeistään 56 päivää vain varausmaksu
55 - 42 päivää 50 %
41 - 30 päivää 75 %
31 päivää tai vähemmän 100 % (no show)

Mikäli peruutus vähentää täyden maksun maksavien henkilöiden lukumäärää, laskutamme matkan uudelleen sen mukaisesti. Jo matkan alettua ei palautusoikeutta ole mistään matkan käyttämättömästä osuudesta. Tässä tapauksessa matkustajan kannattaa tarkistaa oman henkilökohtaisen vakuutuksen korvausehdot.

6. Mahdolliset muutokset matkavaraukseen
Jos Matrix Golfmatkat ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa matka-suunnitelmaa, on sillä oikeus muuttaa hotellia, kuljetusvälinettä ja aikatauluja tai tehdä matkasuunnitelmaan muita muutoksia jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Julkaisemissamme tiedoissa olevat lentoajat ja lentoyhtiöt saattavat muuttua, sinulle ilmoitetut yksityiskohdat ovat aina viitteellisiä. Muutoksista ilmoitetaan matkustajalle aina niin pian kuin mahdollista. Pienissä muutoksissa matkustajalla ei ole oikeutta matkanperuutukseen. Mikäli kyse on merkittävästä muutoksesta (aiemmin varatun majoituksen korvaaminen alempitasoisella, lentokentän muuttuminen tai yli 12 h muutokset lentoaikatauluihin) on matkustajalle oikeus olla hyväksymättä muutosta ilmoittamalla se kirjallisesti matkanjärjestäjälle välittömästi. Tässä tapauksessa kaikki maksut palautetaan sekä asiakkaalle maksetaan aiheutuneesta harmista korvaus.

Korvaussumma henkeä kohti on seuraava ilmoituspäivämäärän mukaan; 43 päivää ennen lähtöä 0 euroa, 42 – 28 päivää ennen lähtöä 10 euroa, 27 – 15 päivää ennen lähtöä 20 euroa,14 päivää tai vähemmän 30 euroa.

Mikäli asiakas ei hotelliin saapuessaan saa luvattua majoitusta meistä riippumattomista syistä, pyrimme tarjoamaan vähintään saman tasoisen majoituksen samalta hotellialueelta. Jos saatavana on vain alemman tasoinen majoitus, hyvitämme mahdollisen hintaeron ja maksamme 30 euron korvauksen/hlö. Huomioi kuitenkin, että korvauksia ei makseta mikäli Matrix Golfmatkat ei ole saanut maksua matkasta määräpäivään mennessä. Korvausta ei myöskään makseta ns. ylitsepääsemättömästä esteestä (kuten sodan-, kapinan-, mellakan uhan, työtaistelun, terroristisen toiminnan, luonnon- tai ydinkatastrofin, tulipalon, epäedullisten sääolosuhteiden, lento-, meri- tai maaliikenteen teknisten tai huoltoon liittyvien ongelmien, lentojen aikataulumuutosten tai niitä koskevien operatiivisten päätösten vuoksi) johtuvasta matkanjärjestäjän tekemästä peruutuksesta tai muutoksesta.
.
7. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka
Matrix Golfmatkoilla on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkustaja laiminlyö tai ei suorita sovittuja maksuja. Matkaa ei koskaan peruuteta ennen kuin sovittuun lähtöpäivään on aikaa vähintään kaksi kuukautta. Mikäli peruutus johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomista syystä, tarjoa Matrix Golfmatkat joko vaihtoehtoisen, vertailukelpoisen matkan (matkustaja sitoutuu maksamaan mahdollisen hinnan eron) tai matkustaja on oikeutettu saamaan kaikki maksut takaisin.

8. Matkanjärjestäjän vastuu
a) Matrix Golfmatkat on vastuussa siitä, että matkajärjestelyt toteutetaan sopimuksessa eritellyllä tavalla ja sen tarjoamat palvelut ovat asianmukaisia. Matkanjärjestäjä sitoutuu ilmoittamaan matkustajalle kaikista mahdollisista alkuperäisen vahvistuksen jälkeen tulevista muutoksista. Matkustaja on oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen, mikäli sovituissa palveluissa on puutoksia.

b) Matrix Golfmatkat on vastuussa työntekijöidensä että näiden toimeksiannosta toimivien edustajien aiheuttamista vahingoista, mikäli ne liittyvät matkaan. Tässä tapauksessa asiakas on oikeutettu Turkin lain mukaiseen korvaukseen.

c) Lento-, meri- ja rautatiekuljetusten ja majoituksen osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaiseen vastuuseen. Matrix Golfmatkat ei vastaa kadonneesta matkatavarasta.

d) Matrix Golfmatkat ei ole vastuussa, mikäli matkasopimus ei toteudu joko matkustajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai epätavallisista ja ennalta arvaamattomista olosuhteista.

e) Jos Matrix Golfmatkat ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin, TURSAB suojaa kaikki matkustajan oikeudet ja matkasta suoritetut maksut.

9. Matkustajan esittämät erityistoivomukset
Kaikki mahdolliset matkaan liittyvät erityistoiveet tulee esittää kirjallisesti varausta tehtäessä. Kohtuulliset toivomukset välitetään ko. alihankkijalle, joskaan niiden varmaa toteutumista ei taata. Matkustajalle tärkeästä toivomuksesta voi pyytää kirjallista vahvistusta. Kaikki matkustajan terveydelliset ongelmat ja rajoitteet on hyvä ilmoittaa Matrix Golfmatkoille viipymättä.

10. Matkustusasiakirjat (passi, viisumi, rokotukset)
Kaikkien tarvittavien sekä matkustus- että terveysasiakirjojen hankkiminen sekä niiden voimassaolon tarkistaminen on matkustajan vastuulla. Tarkista ajankohtaiset määräykset ko. maan sivuilta. Puuttuvista asiakirjoista matkanjärjestäjälle aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset edelleen veloitetaan matkustajalta.

11. Matkavaraukseen liittyvät lennot
Lentomatkojen kohdalla sovelletaan ko. lentoyhtiön ehtoja mahdollisissa aikataulujen myöhästymisissä tai peruutuksissa. Matrix Golfmatkat ei ole velvollinen järjestämään ylimääräisiä aterioita tai majoitusta, mikäli se ei kuulu lentoyhtiön matkaehtoihin. Matkustajan vastuulla on sekä meno- että paluulennon vahvistaminen joko lentoyhtiöltä tai heidän edustajaltaan heidän määräystensä mukaisesti. Lentoyhtiön vastuu henkilövahingoista, lentojen myöhästymisistä sekä kadonneesta tai myöhästyneestä matkatavarasta on rajattu Montrealin yleissopimuksen ehtojen mukaisesti. EU:n lainsäädännön mukaan matkustaja voi olla oikeutettu maksujen palautuksiin/korvauksiin, jos pääsy lennolle evätään tai lento joko myöhästyy tai peruutetaan. Matkustajan on esitettävä mahdolliset korvausvaatimukset henkilökohtaisesti lentoyhtiölle. Lisätietoja asiasta on saatavissa suoraan lento-yhtiöltä. Lentoyhtiöltä saatu korvaus ei automaattisesti oikeuta matkustajaa saamaan matkanjärjestäjältä palautusta loman hinnasta. Mikäli Matrix Golfmatkat on velvoitettu tällaisissa tapauksissa hinnanpalautuksiin, vähennetään lentoyhtiön suorittama korvaus palautuksesta.

12. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien että kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palauttamiseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisesti tai varomattomalla menettelyllä aiheuttaa joko matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille.

13. Matkaan kuuluvien palveluiden käyttö
Kaikkien palveluiden (esim. golfpakettien, starttiaikojen) varaukset ovat sitovia. Matrix Golfmatkat ei ole velvollinen palauttamaan greenfee- maksua kentän kunnon tai sääolosuhteiden perusteella tai mikäli annetun ajan puitteissa ei ehdi pelata kierrosta loppuun. Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

14. Matkavakuutus
Varmista ennen matkaa, että sinulla on voimassaoleva asianmukainen matkavakuutus, joka korvaa peruutusmaksut, lomasi odottamattoman keskeytyksen, ulkomailla syntyvät terveydenhoitokulut ja sinuun kohdistuvat henkilökohtaiset vastuuvaatimukset sekä varkaus- että rikkoutumisvahinkoja korvaava matkatavaravakuutus. Ilman kattavaa matkavakuutusta matkustava on velvollinen korvaamaan matkanjärjestäjälle sekä sen edustajille (soveltuvin osin) kaikki syntyvät kustannukset, jotka vakuutus olisi muutoin kattanut.

15. Käytäntö virhetilanteissa
Teemme parhaamme, että matkajärjestelysi sujuvat suunnitelman mukaan. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista jolloin pyrimme korjaamaan virheen välittömästi. Emme hyväksy matkan jälkeen esitettyjä vaatimuksia, ellei niistä ole ilmoitettu meille jo matkakohteessa. Matkan jälkeen esitetyt vaatimukset on lähetettävä Matrix Golfmatkoille sekä kaikille asiaa koskeville tahoille (esim. majoitusvirheet) viimeistään 28 päivää tapahtumasta. Liitä ilmoitukseen alkuperäinen varausnumero sekä kaikki merkitykselliset tiedot.

16.Sovellettava laki
Matkustajan ja Matrix Golfmatkojen väliseen sopimukseen sovelletaan Turkin lakia ja matkaehdot on laadittu sen mukaisesti. Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että Turkin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.
X

Evästeiden avulla kerätyn tiedon ansiosta voimme tarjota sinulle parempia palveluita. Klikkaamalla `OK´ hyväksyt, että Matrix Golfmatkat kerää evästetietoa ja käyttää sitä tietosuojalain sallimissa puitteissa. Lisätietoa on luettavissa osiosta ”Evästeet”.

OK