TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste
UNTUR TURIZM TICARET LTD.STI varmistaa kaikkien verkkosivustomme käyttäjien yksityisyyden 27. huhtikuuta 2016 annetun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 mukaisesti.Rekisterin pitäjä on Matrix Golfmatkat (yritysnumero 917 006 1489), osoitteessa Burhanettin Onat Caddesi, Akdemir Apt. 79/1A, 07100 Antalya, TURKKI. Tietosuojakäytäntöön sovelletaan Turkin lakeja ja ne on laadittu sen mukaisesti.

1.1. Rekisterin nimi
Matrix Golfmatkat -kanta-asiakasrekisteri.
 
1.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Edellä mainittujen tuotenimien käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 
1.3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.
 
1.4. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Matrix Golfmatkojen palveluja käyttäessään.
 
1.5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
 
1.6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Matrix Golfmatkojen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
1.7. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
1.8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
1.9. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.